Chinyere Udoma - Eze Mmuo mp3 Download Audio, Video, Lyrics

Chinyere Udoma – Eze Mmuo mp3

Download mp3

Play Audio

Eze Mmuo Lyrics – Chinyere Udoma

Eze…
Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya
(The King that all Kings hide under His Coverage)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Eze…
Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya
(The King that all Kings hide under His Coverage)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

N’elu-igwe, N’elu uwa
(in heaven, on earth)
Chi Ukwu nani gi bu okaka
(Great God, only you are sovereign)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)
N’elu-igwe, N’elu uwa
Chiukwu nani gi bu okaka
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

i loro ihe loro enyi
Nkpuru òdum n’onu na-turu ugò laa
(You who swallows what swallows the elephant with the Lion in its mouth and won victoriously)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

i loro ihe loro enyi
Nkpuru òdum n’onu na-turu ugò laa
(You who swallows what swallows the elephant with the Lion in its mouth and won victoriously)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Ibu Oke Muo
(The Great Spirit)
Mụọ ndị a na-atụ egwu na-atụ egwu gị
(Spirits that are feared dread and fear you)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Ibu Oke Muo
(You the creation of the Spirits)
Mụọ ndị a na-atụ egwu na-atụ egwu gị
(Spirits that are feared dread and fear you)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Ha na-egbu achara, ma na gi bụ oke achara na-eto o
(You are the great iroko tree that cannot be burnt down)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Ha na-egbu achara, ma na gi bụ oke achara na-eto o
(You are the great iroko tree that cannot be burnt down)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Eze…
Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya
(The King that all Kings hide under His Coverage)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Eze…
Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya
(The King that all Kings hide under His Coverage)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Heaven and Earth Adore You
The immortals bow before You,
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)
Cherubim and seraphim bow before You
24 elders worship at your feet
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Heaven and Earth Adore You
The immortals bow before You,
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Cherubim and seraphim bow before You
24 elders worship at your feet
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Eze…
Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya
(The King that all Kings hide under His Coverage)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Eze…
Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya
(The King that all Kings hide under His Coverage)
Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze
(There is no one who rules with you on the throne)

Chinyere Udoma – Eze Mmuo mp3

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *