SbuNoah Songs mp3 download (videos & lyrics) - Gospelkey

Category: SbuNoah Songs

DOWNLOAD: SbuNoah – Noma Siyahlushwa mp3(Video & Lyrics)

Noma Siyahlushwa Lyrics – SbuNoah Umangathi ngupheto ka Jesu ngiyophila x4Uma ngingafika kuye ngizothola uguphulukiswaUma ngingafika kuye ngizothola ugusindiswa Ngizwa amandlaUkhona ongithintile x4 Izifo zami sezinqotshiweNhluphekho zami sezinqotshiwe Ngizwa amandlaUkhona…

DOWNLOAD: SbuNoah -Sewakhile mp3(Video & Lyrics)

Sewakhile Lyrics – SbuNoah Ngithi sewakhile enhlizweni umhlobo wamNgithi nguy’omkhulu ezihlotsheni umhlobo wam Ngithi ngoba nguyeNgoba nguye owangimelaLa ngilahlwe okwempelaNgal’uthando wangifela umhlobo wam Ngithi ngoba nguyeNgoba nguye owangimelaLa ngilahlwe okwempelaNgal’uthando…